Supervisie & Coaching

VOOR WIE

Supervisie is een belangrijk leermiddel in mensgerichte beroepen, bedoeld voor hulpverleners, predikanten, onderwijzers, leidinggevenden en anderen die in hun werk veel met mensen omgaan.

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING VAN SUPERVISIE

Het doel van supervisie is je professioneel handelen te verbeteren door reflectie op je persoonlijk functioneren in het beroep. In mensgerichte beroepen speelt interactie een belangrijke rol. Door supervisie kan het communicatieve aspect in de uitvoering van je werk verbeterd worden. In een aantal sessies worden je reflectie op de vorige sessie, een ervaring uit de praktijk en supervisorische vragen van jou als supervisant behandeld. Daarbij is het werken aan je persoonlijke leerdoelen ook van belang. Zo kunnen de kwaliteit en effectiviteit in je beroepsmatig functioneren verder ontwikkeld worden, zo kan ook je handelingsrepertoir uitgebreid worden.

DRIE DIMENSIES IN SUPERVISIE

Er zijn drie dimensies te onderscheiden in je werkervaringen:

  • de persoonsdimensie,
  • de professionele kennis- en vaardigheidsdimensie en
  • de omgevingsdimensie.

In de loop van de supervisie zul je bewuster de aspecten rond deze drie dimensies leren onderzoeken en zul je tot persoonlijker keuzes en verdere ontwikkelingen in je beroepsmatig handelen komen. Zo kun je vanuit je werkervaringen onderzoeken op welke wijze jij je beroep wil uitoefenen, welke stijl bij jou past, wat belangrijk is in je omgang met anderen en waar je sterke kanten en verbeterpunten liggen.

ZELFREFLECTIE

Zelfreflectie is essentieel in je supervisieproces, waarin vragen vanuit je beroepspraktijk onderzocht kunnen worden: “Wat raakte mij in deze werkervaring? Wat gebeurde er precies? Wat ging eraan vooraf? Wat deed ik, wat liet ik na en waarom? Wat bracht me ertoe zo te reageren en waar heeft dat mee te maken? Wat beoogde ik? Werkte het inderdaad uit zoals ik bedoelde?” Onderzoekend stilstaan bij jezelf en je ervaring is belangrijk, zonder toe te geven aan de behoefte om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Je eigen aandeel in een situatie wordt onderzocht, niet om tot een verklaring te komen, maar om op een andere, meer effectieve wijze jezelf en je professionele mogelijkheden in te zetten in je beroep.

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING COACHING

Coaching geeft methodische ondersteuning bij het je (meer) bewust worden en duurzaam vrijmaken van je (potentiële) kwaliteiten om verantwoord te kunnen handelen in je werk. De focus bij coaching is gericht op je werkprestatie en (organisatie)doelen.  Door bewuste keuzes te maken vergroot je je handelingsvrijheid en wordt steeds meer je eigen coach in je werk. Coaching verschilt met supervisie, waar het leerproces centraal staat om tot meer integratie van denken, voelen en handelen te komen, meer eigenheid in je functioneren.