Psychosociale hulpverlening

AANLEIDING

Je doet een beroep op psychosociale hulpverlening als er ongewenste, ongemakkelijke of moeilijke situaties in je leven zijn. Een paar voorbeelden van zulke situaties zijn

  • Identiteitsproblemen, faalangst, negatief zelfbeeld
  • Verlies en rouwverwerking
  • Stress, burnout, omgaan met grenzen
  • Spanningen in relaties, gezin, op het werk
  • Verwerken van traumatische ervaringen
  • Psychosomatische klachten

WERKWIJZE

In het intakegesprek wordt verkend hoe je situatie is en wat je wensen zijn, waarna in overleg een behandelplan wordt opgesteld. In een aantal gesprekken zoek je een nieuwe weg vanuit een moeilijke of pijnlijke situatie.

Tijdens de sessies wordt er  aansluitend bij je hulpvraag gebruik gemaakt van onderdelen van diverse methodes, zoals de rationeel emotieve therapie, ervaringsgerichte relationele therapie, transactionele analyse, de contextuele benadering. Deze methoden kunnen als instrument behulpzaam en stimulerend zijn bij verschillende aspecten van de hulpvraag. Zingeving en spiritualiteit zijn daarbij bijzondere bronnen, waardoor er meer loutering en verdieping in je leven ervaren kunnen worden.

Na vijf gesprekken is het belangrijk vast te stellen welke doelen bereikt zijn en wat je verdere wensen zijn. De duur van de begeleiding wordt in overleg vastgesteld.

DOELSTELLING

In het openstaan voor deze hulpverlening kun je de balans in jezelf en in je leven weer terug vinden. Ook kun je nieuwe mogelijkheden of uitdagingen gaan ontdekken.