Pastorale begeleiding

In pastorale begeleiding gaat het om de mens als geheel in betrokkenheid op God, in lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk opzicht, om het gaan van een weg van helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen.

HELEN

Je zoekt naar genezing waar je gebrokenheid ervaart op een bepaald terrein in je leven, in relatie met anderen of jezelf. Je zoekt naar meer innerlijke vrijheid vanuit een vernieuwde relatie met God, naar meer toerusting voor je leven van alle dag. Christus is daarin de Bron en Hij is betrokken op je leven. In het pastoraat kan er meer openheid groeien voor Gods werk in jou.

BIJSTAAN 

Door moeilijke omstandigheden in je leven ervaar je verlies, verdriet, pijn en lijden. In pastorale begeleiding ga je deze gevoelens meer onder ogen zien. Je gaat ervaren welke troost en bemoediging God je daarin geven wil. Je mag er zijn met alles wat je bezighoudt. Je gaat ontdekken dat je deze weg niet alleen hoeft te gaan. Zo kan een verwerkingsproces op gang komen en kun je weer verder gaan vanuit nieuwe inspiratie, kracht en mogelijkheden.

BEGELEIDEN

Je onderzoekt wat jouw weg is, in jouw omstandigheden, vanuit geborgenheid en leiding die God biedt vanuit Zijn Woord en Geest. Door open te staan voor Gods liefde mag je meer gaan ervaren dat je waardevol en geliefd bent. Je gaat ontdekken dat je in alle vrijheid keuzes en beslissingen mag overwegen. Zo ga je beter zien hoe Hij je bedoeld heeft en zo ga je in vertrouwen op Hem een nieuwe weg bewandelen.

VERZOENEN

Je kunt je vervreemd voelen door gebeurtenissen in je leven, waar je je schuldig over voelt of waarin je soms ongewild of onbedoeld een aandeel had. Misschien heb je verkeerde beslissingen genomen, die je achteraf betreurt. Er is een weg om weer in het reine te komen met God, met anderen en met jezelf. Christus heeft Zichzelf als offer gegeven om ons met God te verzoenen, om ons nieuw leven te geven. Zo kunnen wij ook weer verzoend worden met onszelf en met anderen. Je kunt een rode draad van Gods liefde en trouw gaan zien in verleden, heden en toekomst. Hij wil je leiden op Zijn weg, waardoor je weer nieuw perspectief gaat zien voor de toekomst.