Leersupervisie

KENMERKEN VAN LEERSUPERVISIE

Leersupervisie is een vorm van leren, waarbij jij als aspirant, beginnend of ervaren supervisor gaandeweg je eigen leerdoelen ontwikkelt en in een eigen leerproces daaraan werkt. In de leersupervisie ontwikkel je een verdieping en verrijking van je functioneren ten bate van degene die jij begeleidt. Zo ga je het leerproces van je supervisant steeds meer stimuleren vanuit een effectieve interactie met hem of haar.

Leersupervisie kan individueel gevolgd worden, in een triade of in een groep van drie supervisanten. De duur van de sessies wordt verhoudingsgewijs langer naar gelang het aantal supervisoren, dat de leersupervisie volgt. De richtlijnen en normen van de LVSC worden aangehouden. Aan het eind van het traject wordt een certificaat afgegeven.

VOOR WIE?

  • Voor studenten aan de supervisorenopleiding

Leersupervisie is een onderdeel van de supervisorenopleiding. Een module bestaat uit vijftien zittingen.

  • Voor beginnende supervisoren

Een beginnend supervisor is niet gebonden aan opleidingseisen. Hij heeft een grote mate van vrijheid ten aanzien van leervragen, leerdoelen, het aantal zittingen en de tijdsduur daarvan. De eigen leerwensen nemen een centrale positie in.

  • Voor ervaren supervisoren

Leersupervisie kan gebruikt worden voor verdere professionalisering. De supervisor ontdekt al werkende aandachtsgebieden in zijn functioneren, waar hij nog iets te leren heeft. Leersupervisie biedt de mogelijkheid om daar aan te werken. Het aantal zittingen is in overleg vast te stellen.