Geestelijke begeleiding

Geestelijke begeleiding kan beginnen met een vraag, met een onbestemd verlangen naar God of met het zoeken van een weg met Hem. Ook kan er behoefte zijn aan verheldering van je levensloop als geestelijke weg of meer inzicht in gebeurtenissen in het hier en nu. Je verlangt ernaar God beter te leren kennen, meer open te staan voor Zijn liefde voor jou, voor Zijn werk in jou in je dagelijks leven. Je zou graag vrij willen komen van belemmeringen in je leven en nieuwe wegen willen ontdekken.

In geestelijke begeleiding kun je gaandeweg leren

 • meer de rust te ervaren van het stil worden voor God
 • meer ontvankelijk te worden voor Gods liefde en nabijheid
 • te luisteren naar de stem van God, die meer te onderscheiden
 • Gods betrokkenheid meer te ervaren in je leven
 • Lectio Divina te leren en andere vormen van gebed
 • ervaringen te toetsen aan het Woord van God door de Geest
 • een diepere innerlijke vrijheid te ervaren
 • geestelijke oefeningen toe te passen en te integreren
 • te komen tot een goede keuze van je weg
 • onderscheid te maken tussen echt en onecht
 • vanuit een eigen unieke identiteit te leren leven

De begeleiding bestaat uit een of meer gesprekken, waarin vertrouwen en veiligheid geboden worden. Spirituele bronnen kunnen (her)ontdekt worden, bijbelse inspiratie, spirituele geschriften en biografieën. Door hoogte- en dieptepunten heen kun je meer verdieping gaan ervaren in je relatie tot God en zo ook jezelf beter leren kennen. Zo kan er een proces van omvorming, een louteringsproces op gang komen in de weg die God met je gaat. Zo kun je gaan ervaren hoe Hij je leven leidt, hoe Hij Zich in je leven openbaart en je leven steeds meer vruchtbaar maakt in Zijn dienst.