Even voorstellen

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Anke Penning en ik geef begeleiding op het gebied van supervisie, leersupervisie, psychosociale hulpverlening, pastorale en geestelijke begeleiding.

Eerder was ik actief als maatschappelijk werker en pastoraal hulpverlener in crisishulpverlening en verslavingszorg. Op de Christelijke Hogeschool Ede was ik werkzaam als docent Sociale Studies, leersupervisor en vertrouwenspersoon. Momenteel werk ik op deze Hogeschool als studentenpastor, leersupervisor en supervisor.

KARAKTERISTIEK VOOR MIJN WIJZE VAN BEGELEIDING

Ik houd ervan mensen te begeleiden, die openstaan voor verdieping en verandering, zowel in hun beroep als in hun leven. In elke werksoort, hoe verschillend ook, heb ik mijn beroep met liefde, betrokkenheid en vanuit professionaliteit willen uitoefenen. Door het volgen van opleidingen, het leren in supervisie en geestelijke begeleiding heb ik ook zelf telkens open willen staan voor verdere ontwikkeling, persoonlijk en beroepsmatig. Daarbij heb ik veel geleerd in de omgang met cliënten en collega’s. In dit alles staat Gods liefde centraal en Zijn bewogenheid met en betrokkenheid bij een ieder.

Ik houd van metaforen en beelden, die in de begeleiding kunnen ontstaan vanuit inspiratie, een inspiratie die duidelijker dan woorden verheldering kan bieden en een weg wijzen. In het bieden van begeleiding vind ik het scheppen van een ontspannen en gastvrije sfeer, het bieden van ruimte, openheid en vertrouwen wezenlijk voor een goed contact.

  • Geregistreerd bij de LVSC als supervisor, S 10980
  • Geregistreerd bij de LVSC als leersupervisor, LS 1221
  • Opleiding geestelijk begeleider Titus Brandsma Instituut

Op mijn LinkedIn account staat mijn profiel uitgebreider vermeld.