Over Wegwaarlangs

Wegwaarlangs begeleidt in een weg van persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Je kunt die begeleidingsvorm kiezen, die aansluit bij je leerwensen: supervisie en coaching, leersupervisie, psychosociale hulpverlening, pastorale of geestelijke begeleiding.

METHODE

Openstaan voor verdere ontwikkeling is als het volgen van een nog onbekend pad. Het is een dynamische en avontuurlijke onderneming: je zoekt een route,  je zet stappen, je gaat op ontdekkingstocht. Je neemt allerlei bagage mee en je weet nog niet waarlangs deze reis je zal leiden. Gaandeweg gebeurt er veel. Het landschap is afwisselend, de omstandigheden ook. Soms heb je wind mee, dan weer is er wat tegenwind. Je komt allerlei verrassingen tegen op je reis. Ook in jezelf ervaar je veranderingen, nieuwe gedachten en gevoelens, nieuwe inspiratie. Je gaat andere perspectieven ontdekken, nieuwe wegen bewandelen.

DIENSTEN

  • Supervisie en coaching

Supervisie biedt een leerweg om meer integratie te ontwikkelen in je denken, voelen en handelen, zodat je effectiever wordt in het uitoefenen van je beroep, waarin de omgang met mensen centraal staat. Zo verbeter je de kwaliteit van je functioneren vanuit meer persoonlijke vrijheid en inspiratie.

Coaching geeft methodische ondersteuning bij het je (meer) bewust worden en duurzaam vrijmaken van je (potentiële) kwaliteiten om verantwoord te kunnen handelen in je werk.

  • Leersupervisie

Je wilt leren studenten, die opgeleid worden voor mensgerichte beroepen, of beroepsbeoefenaren (beter) te begeleiden in hun supervisieleerproces ten bate van hun medewerkers, leerlingen, pastoranten of cliënten.

  • Psychosociale hulpverlening

Je wilt leren hoe je moeilijkheden kunt verwerken of overwinnen, je wilt ruimte vinden om te groeien als persoon, in je werk en in je relaties, je wilt ontdekken waar meer mogelijkheden en inspiratiebronnen liggen.

  • Pastorale begeleiding

Je wilt bepaalde vragen, moeilijkheden en ontwikkelingen in je situatie graag benaderen vanuit je christelijke geloof, vanuit je relatie met Christus. Daar put je moed en kracht uit om daadwerkelijk stappen te zetten in een goede richting.

  • Geestelijke begeleiding

Je wilt ontdekken hoe je geestelijke weg is geweest, hoe God in Zijn liefde doorwerkt in jou en in je leven hier-en-nu, hoe je deze weg vanuit innerlijke rust en nieuwe inspiratie verder kunt vervolgen, zodat je leven vruchtbaar is in allerlei opzicht.